About

VAD VI GÖR?


VI TROR!

Vi tror att alla städer, byar och orter behöver en samlingsplats, en plats för nya bekanskaper

och en plats för interaktion.

Vi tror på att hålla lokal-ekonomier cirkulära, att bygga social resiljens genom småskalighet och nära sammarbeten.


Här på sKåPMat jobbar vi med bönder och producenter i vår närmaste omgivning.

Vi värdesätter odlingssätt och relation lika högt som kvalité,

det ger större säkerhet för våra producenter och oss själva.

Att köpa in hela djur ger oss dessutom en möjlighet att kunna se och själva påverka svinnet.


Turingevägen 9, 15336 Järna. 070-818 15 50 Hej@skapmat.se