SKÅPMAT

Gematskap sedan 2016

Öppet: Fredag och Lördag 17:00-23:00

Följ oss på soc-med!

För frågor rågor eller synpunskter nås vi även på tel: 0708181550

eller mejl till: hej@skapmat.se

Turingevägen 9, 15336 Järna. 070-818 15 50 Hej@skapmat.se